Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Hufcowy konkurs wiedzy o bezpieczeństwie „Razem bezpieczniej” w 1-21 OHP w Jaworze

Realizując założenia programowe XXIV edycji Konkursu wiedzy o bezpieczeństwie „Razem bezpieczniej” kadra 1-21 Ochotniczego Hufca Pracy w Jaworze zorganizowała w dniu 27.09.2021 roku zajęcia z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Jaworze.

Dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły spotkanie odbyło się w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze.

Zajęcia w formie prelekcji przeprowadzili aspirant sztabowy Grzegorz Januszek oraz aspirant sztabowy Ewa Kluczyńska. Pan Grzegorz wyjaśnił jakie są zadania, uprawnienia, struktury i piony w Policji. Zapoznał młodzież z procedurami postępowania z nieletnimi oraz omówił w jaki sposób postępować będąc świadkiem lub ofiarą przestępstwa. Młodzi ludzie przypomnieli sobie zasady zachowania bezpieczeństwa podczas codziennych zdarzeń. Aktywnie uczestniczyli w prelekcji i zadawali pytania dotyczące m.in. ruchu drogowego i praw rowerzystów.

W trakcie zajęć młodzież odpowiedziała na pytania zawarte w teście wiedzy. Poziom był bardzo wysoki, a wyniki wyrównane. Komisja konkursowa musiała przeprowadzić dogrywkę, która wyłoniła laureatów I i II miejsca.

  • I miejsce - Julia Dembska, 26 pkt.
  • II miejsce - Zuzanna Jakubczyk, 25 pkt.
  • III miejsce - Karolina Stępień, 23 pkt.

Młodzież uczestnicząca w zajęciach otrzymała odblaskowe naklejki, a laureatki I, II i III miejsca dyplomy, bony podarunkowe oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP we Wrocławiu oraz Komendę Powiatową Policji w Jaworze.

 

Autor tekstu: Jagoda Karpiejczyk – starszy wychowawca 1-21 OHP w Jaworze

Autor zdjęcia: Mariola Labryga – komendant 1-21 OHP w Jaworze, asp. szt. Ewa Kluczyńska – KPP w Jaworze

 

Zdjęcia nr 1-3: Prelekcja funkcjonariuszy Policji

 

 

 

Zdjęcie nr 4: Od lewej: asp. szt. Grzegorz Januszek - KPP w Jaworze, laureatki konkursu: Eliza Dembska, Zuzanna Jakubczyk, Karolina Stępień oraz Mariola Labryga - komendant 1-21 OHP w Jaworze


Widok zawartości stron Widok zawartości stron