Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Indywidualne doradztwo w Elblągu

Znajomość własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych jest niezbędna przy podejmowaniu decyzji edukacyjno-zawodowych.

Wybór kierunku kształcenia, a w dalszej przyszłości wybór zawodu powinien być poparty dokładną analizą swoich mocnych stron oraz kompetencji, a także dopasowany do wymogów i możliwości rynku pracy. Chcąc wesprzeć młodzież w ich wyborach, doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Elblągu regularnie organizują indywidualne spotkania z uczestnikami OHP. Wszystkie zajęcia odbywają się z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Szczególnym wsparciem objęci są uczestnicy OHP ostatnich klas szkół branżowych I stopnia i szkół podstawowych. Podczas spotkań młodzież określa swoje obszary do rozwoju, tworzy Osobisty Planer Kariery oraz wyznacza cele edukacyjne i zawodowe.

Szczególnym zainteresowaniem wśród młodzieży cieszy się oferta bezpłatnych szkoleń zawodowych, dzięki którym uczniowie mają możliwość podniesienia i uzupełnienia kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych.

Ponadto doradcy zawodowi z MCIZ rozpoczęli spotkania indywidualne z uczestnikami Hufca Pracy w Elblągu biorącymi udział w projekcie „Inwestycja w przyszłość – drogą do kariery” realizowanego w ramach projektu Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów, absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+.

Przyszli mechanicy i elektromechanicy przygotowywani są do trzytygodniowego stażu zawodowego w Hiszpanii. Podczas spotkań z doradcą zawodowym sporządzane są Europass CV oraz Indywidualne Plany Działania.

Analizowane i omawiane są także predyspozycje zawodowe uczestników. Kolejnym etapem projektu będą zajęcia grupowe z doradcą zawodowym.

 

Autor tekstu: Jolanta Drobiszewska doradca zawodowy MCIZ Elbląg

Autor zdjęć: Iwona Kozłowska – specjalista ds. rozwoju zawodowego CEiPM Elbląg

 

Zdjęcie nr 1: Indywidualne konsultacje z doradca zawodowym w Elblągu


Widok zawartości stron Widok zawartości stron