Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Indywidualne doradztwo w Zambrowie

Pomimo tego, iż w styczniu rozpoczęło się II półrocze bieżącego roku szkolnego, do zambrowskiego Hufca Pracy wciąż przybywają nowi uczestnicy.

Każdy z nich może liczyć na wsparcie doradcy zawodowego, z którym spotyka się na indywidualnej poradzie zawodowej.

Podczas spotkań z doradcą zawodowym dokonywana jest przede wszystkim diagnoza i weryfikacja zainteresowań i predyspozycji zawodowych. Należy się bowiem upewnić, iż dokonany przez młodego człowieka wybór zawodu jest trafny, a więc zgodny z jego zainteresowaniami, pasjami, predyspozycjami, cechami charakteru, typem osobowości.

Podejmowanie kluczowych decyzji i dokonywanie ważnych wyborów wcale nie zawsze okazuje się  proste, a w szczególności wtedy, gdy w grę wchodzi udane życie zawodowe. Samowiedza i samoświadomość są podstawą trafnych wyborów edukacyjno-zawodowych, które to mają wpływ na przyszłość każdego człowieka, na jakość wykonywanej pracy, motywację, chęć rozwoju i optymalne wykorzystanie swojego potencjału.

Podczas spotkań indywidualnych doradca zawodowy zapoznaje młodzież z charakterystyką wybranych przez nich profesji oraz zaznajamia z zasadami obowiązującymi podczas trwania nauki zawodu w danym zakładzie pracy.

 

Autor artykułu: Elżbieta Gacka- Modzelewska  – doradca zawodowy

Autor zdjęć: Justyna Jabłońska – wychowawca HP Zambrów

 

Zdjęcie nr 1, 2: Prowadząca i uczestnicy porad indywidualnych

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron