Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Indywidualne konsultacje w Suwałkach

III klasa szkoły branżowej to dobry czas na dokonanie bilansu umiejętności, zainteresowań, wartości i celów, jakie uczeń chce realizować w przyszłej pracy zawodowej i w życiu prywatnym.

Podczas porad indywidualnych z doradcą zawodowym, specjalistą ds. rozwoju zawodowego oraz pośrednikiem pracy, młodzi ludzie przekonują się, jakie znaczenie ma samopoznanie, w kontekście planowania dalszej kariery edukacyjno-zawodowej oraz poszukiwania zatrudnienia na współczesnym rynku pracy.

Mają możliwość zweryfikowania swoich zasobów, identyfikacji potrzeb oraz potencjału, określenia obszarów ewentualnych deficytów, uzyskania informacji o możliwościach udziału w kursach zawodowych. 

W trakcie spotkań uczestnicy OHP poznają funkcjonowanie platformy OCTOPUS+ i możliwości korzystania z zamieszczonych tam materiałów edukacyjnych.

Celem wsparcia przez pracowników rozwoju zawodowego jest dołożenie wszelkich starań, by udzielona pomoc dała jak najlepszy efekt dla uczestnika, w tym w postaci stworzenia Indywidualnego Planu Działania - wizji, różnych wariantów dalszej kariery zawodowej.

 

Autor tekstu: Teresa Gładyszewska, doradca zawodowy

Autor zdjęć: Urszula Rytwińska, pośrednik pracy 

 

Zdjęcie nr 1, 2 i 3: Rozmowy doradcze w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach. 

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron