Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Indywidualne zajęcia w Młodzieżowym Centrum Kariery w Lęborku

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Lęborku odbywają się spotkania związane z tematyką przedsiębiorczości.

Doradca zawodowy wraz z pośrednikiem pracy prowadzą indywidualne zajęcia z wychowankami oraz absolwentami lęborskiego hufca pracy.

W przyszłości okazać się może, że prowadzenie własnej firmy, będzie najlepszą perspektywą, dlatego podczas zajęć dyskutowano o tym, kim jest przedsiębiorca, co to jest przedsiębiorczość i czy bycia przedsiębiorczym można się nauczyć.

Młodzież podczas spotkań zwiększa wiedzę o swoich mocnych stronach i talentach. Rozwija swoją kreatywność i uczy się odważnie marzyć.

Zajęcia wzmacniają rozumienie wartości, takich jak odpowiedzialność i rzetelność. Uczestnicy dowiadują się, że bycie przedsiębiorczym wymaga czasu i odpowiedniego planu. Przybliżone zostały zagadnienia związane z zakładaniem własnej firmy oraz pojęcie biznesplanu. Miało to na celu pomoc w podjęciu właściwych decyzji. Uczestnicy i absolwenci sprecyzowali swoje oczekiwania jako przyszli przedsiębiorcy. Zaplanowali zakładanie firmy krok po kroku.

Plan działania zawierał opis krótko i długoterminowych celów przedsiębiorstwa, oferowanych produktów lub usług.

Spotkanie odbyło się w okresie pandemii koronawirusa z zachowaniem odpowiednich środków ostrożności.

 

Autor tekstu i zdjęć: Małgorzata Szubert – pośrednik pracy w MCK w Lęborku

 

Zdjęcia nr 1, 2: Indywidualne zajęcia z wychowankami oraz absolwentami 11-5 HP w Lęborku

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron