Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Nabór na szkolenia „Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem”

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach zaprasza na szkolenia „Obsługa wózków jezdniowych o napędzie silnikowym z wymianą butli gazowych w wózkach zasilanych gazem”.

Bezpłatne szkolenie skierowane jest do uczestników i absolwentów HP w Suwałkach i w Augustowie w wieku 18 – 25 lat.

 

Liczba godzin: 35

Liczba miejsc: 17

Miejsce: Suwałki oraz Augustów

Termin realizacji: lipiec - sierpień 2022

 

 

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego oraz uzyskaniem uprawnień operatora wózków.

 

 

Osoby zainteresowane szkoleniem zapraszamy do:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach

ul. T. Kościuszki 76,

16-400 Suwałki

 

Szczegółowe informacje:

Ewelina Cebelińska, specjalista ds. rozwoju zawodowego

Tel. 87 566 51 57,

e- mail: e.cebelinska@ohp.pl

 

 

 

Zapraszamy!


Widok zawartości stron Widok zawartości stron