Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Informacja o naborze na szkolenie zawodowe w II kwartale 2023 roku - woj. pomorksie

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku zaprasza uczestników OHP, absolwentów OHP będących w przedziale wiekowym 17-25 lat do wzięcia udziału w bezpłatnym szkoleniu zawodowym.

Termin szkoleń: Kwiecień/Maj 2023 r.

 

Szkolenie: BARBER I stopnia w Gdańsku

  • szkolenie składa się z dwóch części, teoretycznej i praktycznej,
  • w ramach kursu zostanie zrealizowane łącznie 24 godziny.

 

Zapewniamy:

  • nabycie nowych kwalifikacji,
  • profesjonalną kadrę szkoleniową,
  • materiały dydaktyczne,
  • badania lekarskie,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),
  • dofinansowanie kosztów dojazdu,
  • wyżywienie.

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności oraz zaświadczenie MEN/certyfikat.

 

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udziela:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Gdańsku

Aleja Grunwaldzka 56

tel. 58 320 43 72

ceipm.gdansk@ohp.pl

szkolenia.gdansk@ohp.pl

 

Zapraszamy !


Widok zawartości stron Widok zawartości stron