Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Jak znaleźć pracę?

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa zmieniła warunki na rynku pracy. Młodzi ludzie poszukują zatrudnienia, uczniowie pracy krótkoterminowej.

Młodzieżowe Biura Pracy świadczą bezpłatne usługi w zakresie pośrednictwa pracy oraz udostępniają oferty pracy.

MBP w Słupsku organizuje indywidualne spotkania dla osób poszukujących zatrudnienia, których celem jest pomoc w zakresie pobudzenia aktywności zawodowej.

Pośrednik pracy prezentuje trendy rynku pracy, przygotowuje kandydata do aplikowania na wybrane stanowisko. Młodzież bierze udział w symulacyjnych rozmowach kwalifikacyjnych, ćwiczeniach autoprezentacji i samodzielnym przygotowaniu CV oraz listu motywacyjnego, dostosowanego do określonej oferty pracy. Dowiaduje się, jakich błędów należy unikać podczas pisania dokumentów aplikacyjnych oraz jakie zachowania są wskazane podczas nawiązywania pierwszego kontaktu z pracodawcą.

Zajęcia mają na celu praktyczne przygotowanie młodych ludzi do zaistnienia na rynku pracy. Osoby bezrobotne mają możliwość sprawdzenia się w danej sytuacji oraz zweryfikowania swoich umiejętności interpersonalnych.

Podczas spotkań osoby poszukujące pracy uczą się również poszukiwania jej przez Internet. Pracownik MBP zapoznaje młodzież z instytucjami i usługami oraz zapotrzebowaniem na lokalnym rynku pracy.

W odniesieniu do ofert zatrudnienia pośrednik pracy informuje o zasadach pracy w ramach umowy zlecenia, o wysokości stawek godzinowych oferowanych przez pracodawców, a także o formalnościach związanych z uzyskaniem książeczki sanitarno-epidemiologicznej. Udziela również informacji na temat usługi sieci EURES, skierowanej do poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego państwa członkowskiego w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

 

Autor tekstu i zdjęć: Julita Flakowicz – Pośrednik pracy/Asystent EURES w MBP w Słupsku

 

Zdjęcie nr 1: Materiały promocyjne

 

Zdjęcie nr 2: W czasie indywidualnego spotkania z młodzieżą


Widok zawartości stron Widok zawartości stron