Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Kolno: „Dzielmy się zdrowiem i życiem”

Uczestnicy z Hufca Pracy w Kolnie włączyli się w Ogólnopolską inicjatywę Kapituły Samorządności Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy pn. „Dzielmy się zdrowiem i życiem”.

Młodzież wzięła udział w spotkaniu promującym wiedzę i zwiększenie świadomości społecznej w zakresie krwiodawstwa i dawstwa szpiku kostnego oraz transplantacji komórek, tkanek i narządów, a także informacji na temat korzyści społecznych oraz procedur. Uczestnicy Hufca Pracy podczas zajęć obejrzeli prezentację multimedialną i wysłuchali prelekcji. Młodzi ludzie bardzo zainteresowali się tematem, który zaszczepił w nich potrzebę pomagania innym i uświadomił, że każdy ma dar uzdrawiania. Ponadto wywiązała się ciekawa dyskusja. „Oddanie organów powinno być czymś naturalnym. Jeśli umrzemy to po co nam one? Przecież możemy w ten sposób uratować wielu ludzi” – powiedział jeden z uczestników, Dawid Łoszewski.

Celem spotkania było przygotowanie młodzieży do podjęcia świadomej decyzji o zostaniu dawcą, przełamaniu stereotypów i upowszechnianiu idei pomocy. Uczestnicy spotkania dzięki zdobytej wiedzy w chwili osiągnięcia 18 roku życia, będą mieli okazję wesprzeć akcję i wpisać się do bazy dawców, a także zachęcać inne osoby do wzięcia udziału w tego typu działaniach.

 

Autor tekstu: Agnieszka Duda – st. wychowawca HP

Autor zdjęć: Milena Samul – wychowawca HP

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron