Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Kolno: Świąteczne spotkania z absolwentami

W Hufcu Pracy w Kolnie działa Klub Absolwenta. Działalność Klubu kontynuuje realizowany podczas pobytu w OHP proces aktywizacji społecznej i zawodowej młodzieży, pomaga w tworzeniu różnych inicjatyw na rzecz integracji środowiska absolwentów.

Praca z byłymi uczestnikami po zakończeniu kształcenia jest kontynuowana przez okres co najmniej trzech lat, a często współpraca i spotkania trwają latami.

W grudniu 2021 r. odbyły się świąteczne spotkania z absolwentami Hufca Pracy w Kolnie. Przedsięwzięcia te stanowią doskonałą okazję do podzielenia się doświadczeniami z pierwszych kroków w drodze do dorosłego życia i usamodzielniania się. Podczas spotkań w świątecznej atmosferze, przy poczęstunku, absolwenci opowiadali o swoich obecnych zajęciach i życiu osobistym, a także planach na nowy 2022 rok. Nie obyło się też bez wspomnień związanych ze szkołą, praktykami, czy też imprezami organizowanymi przez Hufiec. W ramach spotkań młodzież ma też możliwość skorzystania z porad doradcy zawodowego i pośrednika pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Kolnie. Grudniowe spotkania były też okazją do złożenia życzeń Bożonarodzeniowych.

Celem spotkań z absolwentami jest odnowienie kontaktów oraz wymiana informacji o obieranych przez wychowanków drogach życiowych. Spotkania te uświadamiają byłym uczestnikom, że mimo ukończenia nauki w Ochotniczych Hufcach Pracy, nie pozostają sami na swojej nowej drodze i zawsze mogą uzyskać wsparcie kadry OHP.

 

Autor tekstu: Milena Samul – wychowawca Hufca Pracy w Kolnie

Autor zdjęć: Katarzyna Polkowska-Wilczewska – doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery w Kolnie

 

Zdjęcie nr 1-3: Pamiątka ze spotkania

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron