Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Komendant Główny z wizytą w CEiPM w Suwałkach

05.08.2020 r. Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach odwiedził Komendant Główny OHP - Bogdan Ścibut.

W spotkaniu uczestniczyli również Komendant Wojewódzki OHP - Adam Krzysztof Romatowski, Kierownik zespołu rozwoju zawodowego i refundacji - Iwona Pietruszewska, Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach - Elżbieta Augustynowicz oraz Komendant Hufca Pracy w Suwałkach - Jolanta Faszcza.

Głównym tematem spotkania były bieżące działania podejmowane w jednostce, jak również zadania planowane do realizacji w 2021 roku. Podczas spotkania Komendant Główny rozmawiał  z suwalskimi przedstawicielami kadry nt. potrzeb jednostek w zakresie pracy z uczestnikami OHP oraz krótko przedstawił plany na przyszłość.

 

Autor: Ewelina Cebelińska - specjalista ds. rozwoju zawodowego

Autor zdjęć: Malwina Jurewicz-Brodziewska - specjalista ds. refundacji

 

Spotkanie z Komendantem Głównym


Widok zawartości stron Widok zawartości stron