Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Konferencja podsumowująca projekt „Łap swoją przyszłość 2”

W dniu 8 grudnia 2021 r. odbyła się w Legnicy konferencja upowszechniająca projekt „Łap swoją przyszłość 2”, który zrealizowany został przez Dolnośląską Wojewódzką Komendę OHP.

Projekt był realizowany w ramach „Międzynarodowej mobilności edukacyjnej uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” współfinansowanego  ze środków EFS, Program Operacyjny  Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+.

Głównym celem naszego projektu było zwiększenie umiejętności zawodowych oraz społeczno- kulturowych przez uczestników OHP poprzez odbycie dwutygodniowych praktyk zagranicznych w zawodzie kucharz i sprzedawca w Portugalii. Projekt mimo trudnego czasu w jakim był realizowany spowodowanego pandemią COVID-19, udało się z sukcesem doprowadzić do końca.

W konferencji brał udział Kierownik Zespołu Programów Międzynarodowych, Pan Jakub Kłaczek wraz z całym zespołem organizującym staże w Portugalii, młodzież biorąca udział w projekcie wraz z opiekunami staży oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych DWK OHP.

Uczestnicy projektu wraz z opiekunami podzielili się zdobytą wiedzą nabytą w trakcie  praktyk zawodowych w Portugalii. Podkreślili, że była to dla nich szansa na zdobycie doświadczenia w zawodzie, w którym się kształcą. Możliwość poznania innej kultury, przełamania strachu w posługiwaniu się językiem angielskim. Uczestnicy przede wszystkim uwierzyli w siebie, w swoje możliwości, wiedzą już, że praca w zagranicznej restauracji i sklepie jest też dla nich. Niektórzy z nich pochwalili się otrzymaną ofertą pracy od swoich pracodawców, u których odbywali staż.

Pod koniec konferencji Kierownik Zespołu Programów Międzynarodowych, Pan Jakub Kłaczek wręczył uroczyście certyfikaty potwierdzające odbycie stażu uczestnikom projektu.

W konferencji brały również udział lokalne media.

Autor tekstu: Dominika Stafij

Autor zdjęcia: Paweł Wróblewski

 

Zdjęcie nr 1: Uczestnicy projektu „Łap swoją przyszłość 2” w czasie konferencji

 

Zdjęcie nr 2: Uczestniczki projektu „Łap swoją przyszłość 2” z HP Góra

 

Zdjęcie nr 3: Wręczenie certyfikatu uczestniczce projektu „Łap swoja przyszłość 2”


Widok zawartości stron Widok zawartości stron