Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Krosno: Rekrutacja do projektu „Odpowiedzialni za przyszłość”

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie prowadzi rekrutację do projektu „Odpowiedzialni za przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem jest poprawa sytuacji na rynku pracy 400 uczestników w wieku od 15-18 lat 80 osób oraz 320 osób w wieku 18-25 lat poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu.

W CEiPM w Krośnie wsparciem zostanie objęta 40. osobowa grupa młodzieży w wieku 18-25 lat. Rekrutację prowadzi również Młodzieżowe Centrum Kariery w Sanoku. Biorąc udział w projekcie każdy beneficjent przejdzie ścieżkę reintegracji zawodowej - poradnictwo zawodowe.

Młodzież rozwinie również kwalifikacje i kompetencje zawodowe poprzez szkolenie z zakresu umiejętności cyfrowych, szkolenie z zakresu przedsiębiorczości, szkolenie zawodowe.  

Na koniec udziału w projekcie przewidziane są 3 miesięczne staże zawodowe.

 

Autor tekstu i zdjęcia: Iwona Lenik-Pałys – specjalista ds. programów CEiPM w Krośnie

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron