Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Lekcja ekologii dla uczestników Hufca Pracy 16-9 w Szczecinku

W ramach zagospodarowania czasu wolnego w trakcie ferii zimowych, uczestnicy Hufca Pracy 16-9 w dniu 20.02.2020 r. wraz z opiekunami udali się do Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku.

Celem wizyty było podniesienie ekologicznej świadomości wśród młodzieży poprzez promowanie przyjaznych dla środowiska czynników naturalnych.

Młodzież uczestniczyła w wykładzie prowadzonym przez dyrektora Centrum Radosława Wąsa oraz zwiedziła sale wyposażone w eksponaty umożliwiające zarówno zapoznanie się z praktyczną stroną produkcji prądu jak i innymi ciekawym zjawiskami fizycznymi. Dyrektor bardzo ciekawie opowiadał o ekosystemie oraz alternatywnych źródłach energii odnawialnej.

Młodzież miała również możliwość uzyskać wiele ciekawych informacji dotyczących zwierząt zamieszkujących lasy w Polsce. Po ciekawym wykładzie uczestnicy udali się do różnych tematycznych sal, gdzie m.in. mogli zobaczyć źródła odnawialne energii, ekosystemy wodne, salę akwarystyczną, gdzie dowiedzieli się jakie obecnie prowadzone są działania związane z szeroko rozumianą poprawą jakości wód w jeziorach.

Jedną z atrakcji Centrum Ekologii i Rewitalizacji Jezior była sala odnawialnych źródeł energii, gdzie uczestnicy przy użyciu specjalnych zestawów edukacyjnych sami mogli wytwarzać energię i tym samym wprowadzać w ruch różne urządzenia elektryczne.

Mamy nadzieję, że wizyta w centrum ekologii podobała się naszym uczestnikom, gdyż mogli bardziej zrozumieć otaczający nas ekosystem. Dzisiejsze spotkanie było także próbą ukształtowania w młodzieży odpowiedzialnych postaw nakierowanych na ekologię oraz lekcją przygotowującą do podejmowania właściwych decyzji związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii.

 

Autor tekstu: Honorata Sikora-Studzińska - st. wychowawca, HP 16-9 Szczecinek

Autor zdjęć: Joanna Poźniak - st. wychowawca, HP 16-9 Szczecinek

Uczestnicy HP 16-9 podczas wykładu w Sali leśnej

Dyrektor Centrum Ekologii i Rewitalizacji Jezior Pan Radosław Wąs podczas prezentacji źródeł energii odnawialnej

Uczestnik HP 16-9 sam wytwarzający energię

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron