Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Lepiej zapobiegać, wizyta uczestników HP w Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze

We współpracy ze Służbą Więzienną Zakładu Karnego w Czerwonym Borze pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży oraz Hufca Pracy zorganizowali wizytę w ramach Ogólnopolskiego programu edukacyjnego związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W służbie prawu”.

W pierwszym zaplanowanym spotkaniu udział wzięło 19 uczestników HP Branżowej szkoły I stopnia SWERP,  kadra wychowawcza, doradca zawodowy  oraz dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży Joanna Filipkowska.

 

„Lepiej zapobiegać, niż leczyć” - to nie tylko fragment przysięgi Hipokratesa, który był pierwszym prekursorem profilaktyki zdrowotnej, ale także hasło odnoszące się do naszego codziennego postępowania, naszych postaw życiowych, wyborów. Szczególnie ważny temat dla młodzieży wkraczającej w dorosłe życie, będącej „na starcie”.

Z własnego doświadczenia wiemy, iż najskuteczniejszą formą oddziaływania na młodych ludzi jest pokazywanie im konkretnych sytuacji, prawdziwych konsekwencji podejmowanych decyzji, studium przypadku, bo najlepiej uczymy się na błędach. Uczniowie byli bardzo zaintrygowani miejscem, w którym się znaleźli. Była to dla nich niecodzienna sytuacja, która na pewno przekonała ich, że pobyt w więzieniu jest ostatnią rzeczą za jaką tęsknią. Niektórzy byli także zainteresowani rekrutacją i wymogami jakie musi spełniać kandydat do Służby Więziennej. 

 

Kolejna wizyta planowana jest w dniu 01.06.2023 r. Zajęcia na terenie jednostki penitencjarnej ukazują realia życia więziennego nie tylko z perspektywy więźniów, ale także funkcjonariuszy. Uświadamiają młodzieży, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość, a więzienie jest dla każdego trudnym doświadczeniem.

 

Przebieg zajęć edukacyjnych dla młodzieży w jednostce karnej przedstawiał się następująco: lekcja z zakresu edukacji prawnej ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego i prewencji przestępstw; świadectwo więźnia, który opowiadając historię swojego życia zachęca młodych ludzi, aby nie wikłali się w zabronioną prawem działalność; spacer po jednostce penitencjarnej wraz z funkcjonariuszem i jego psem do zadań specjalnych. 

Uczniowie zostali oprowadzeni po jednym z pawilonów mieszkalnych zarówno na terenie zakładu typu zamkniętego jak i półotwartego. Dzięki temu mieli możliwość przyjrzeć się po celi mieszkalnej osadzonych, warunkom ich bytowania i codziennego funkcjonowania.

 

Wizytę kończyła prelekcja funkcjonariusza Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego  w ramach programu „Szanuj zasady, chroń życie", który wyjaśnili uczestnikom jakie konsekwencje może przynieść nieprzestrzeganie zasad ruchu drogowego, konflikt z prawem już w młodym wieku i jakie mogą być tego następstwa w dorosłym życiu. Podczas spotkania padło wiele pytań dotyczących  specyfiki ZK, mitów i faktów pracy w

 

Podczas wizyty duża dawka emocji, przemyśleń oraz postanowień i tylko w kadrze długoletnich pracowników OHP refleksja, iż może taka wizyta w przeszłości uchroniłaby podopiecznego, który obecnie od 20 lat odbywa karę dożywotniego pozbawienia wolności.


Autor tekstu: Urszula Derejko - doradca zawodowy

Autor zdjęć: przekazane przez SW 

 

uczestnicy i kadra OHP podczas wizyty studyjnej

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron