Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Łomża: ABC działalności gospodarczej

Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łomży, w ramach kształtowania postaw przedsiębiorczych uczestników OHP, zorganizowali warsztaty „ABC prowadzenia działalności gospodarczej”.

Odbiorcy szkolenia to głównie uczniowie klas trzecich Branżowej Szkoły I Stopnia ZDZ w Łomży. Młodzi ludzie mieli okazję zapoznać się z postawami i cechami charakteryzującymi osoby przedsiębiorcze oraz kluczowymi kompetencjami wysoko cenionymi przez pracodawców. Uczestnicy zajęć doskonalili własne kompetencje twórczego rozwiązywania problemów i działań kreatywnych. Ponadto badali swoje uzdolnienia przedsiębiorcze w zakresie kompetencji praktycznych, energii do pracy, motywacji i chęci osiągania sukcesów oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Szkolenie obejmowało kluczowe zagadnienia dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów. Omówione zostały m.in.: formy działalności gospodarczej, procedury uruchamiania działalności gospodarczej, dokumentacja działalności gospodarczej, formy opodatkowania działalności gospodarczej, ewidencja działalności gospodarczej, biznesplan - jako narzędzie planowania rozwoju firmy.

Szkolenie realizowane było w formie wykładów, prezentacji, pokazu oraz ćwiczeń polegających na wypełnianiu różnorodnych dokumentów. Ostatnim elementem warsztatów była wizyta studyjna i spotkanie z Dyrektorem Zarządzającym łomżyńskiej firmy Fargotex Sp. z o.o.. Uczestnicy w sposób praktyczny mieli możliwość obserwacji zasad funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa, kreatywnego zarządzania, jak również wyzwań, jakie stawia współczesny konsument oraz skomplikowane prawo gospodarcze i przepisy.

 

Autor tekstu: Urszula Derejko – doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łomży


Autor zdjęć: Alicja Czech – doradca zawodowy Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łomży

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron