Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Łomża: Diagnoza psychologiczna w projekcie „WYstartujMY RAZEM!”

W projekcie „WYstartujMY RAZEM!” realizowanym w Hufcu Pracy w Łomży w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 przeprowadzono dla 10 uczestników zajęcia z psychologiem, podczas których młodzież wypełniała test psychometryczny kompetencji społecznych.

 

Celem wykonania diagnozy uczestnikom jest zaproponowanie kolejnych form wsparcia oraz przeprowadzenie szkolenia w zakresie umiejętności i kompetencji społecznych w danym zawodzie zgodnie z klasyfikacją ESCO.

Udział w projekcie daje uczestnikom możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji i kompetencji, które są niezbędne na rynku pracy.

 

#WYstartujMYRAZEM #FUNDUSZEUE #FUNDUSZEEUROPEJSKIE

 

Autor tekstu: Tomasz Kurkowski – koordynator lokalny projektu CEiPM w Łomży

Autor zdjęcia: Aneta Zielińska – wychowawca Hufca Pracy w Łomży, opiekun grupy projektowej


 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron