Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Łomża: Na słodko podsumowali projekt ,,Inwestycja w przyszłość”

Podsumowanie projektu „Inwestycja w przyszłość – zagraniczne staże zawodowe młodych kucharzy, stolarzy i murarzy w Niemczech” w ramach Programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność Edukacyjna w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe, w którym uczestniczyli młodzi mechanicy pojazdów samochodowych Szkół Branżowych z Łomży i Jedwabnego odbyło się 24 czerwca br. w Hufcu Pracy w Łomży.

W trakcie spotkania młodzież podzieliła się swoimi wrażeniami, doświadczeniami i kompetencjami zdobytymi podczas pobytu w Lipsku. Następnie przy pomocy prezentacji multimedialnej uczniowie przedstawili swoim kolegom oraz Dyrekcji Szkół, zaproszonym gościom swoje wspomnienia z odbywanego stażu, dzieląc się zdjęciami z warsztatów podczas których konstruowali pierwszy raz w życiu pojazd mechaniczny. Opowiadali też o ciekawych wycieczkach do Berlina, Drezna i Lipska oraz innych zdobytych nowych doświadczeniach.

Głównym celem projektu było m.in. poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych na poziomie europejskim z certyfikatami, w tym organizacji przyjmującej oraz Europass-Moblility oczywiście połączonej z nauką języka niemieckiego i aktywnym zwiedzaniem największych miast Niemiec, m.in. Berlina, Drezna oraz Lipska.

Spotkanie podsumowujące projekt było również okazją do wręczenia przez Wojewódzką Komendant OHP Beatę Matyskiel certyfikatów z odbytego warsztatu języka niemieckiego oraz drobnych upominków czy do degustacji pysznego okolicznościowego tortu zw. Erasmus +.

Uczestnicy projektu mimo zakończonych staży nadal jeszcze długo będą opowiadać swoim rówieśnikom o korzyściach, jakie odnieśli podczas udziału w projekcie i zachęcać do brania udziału w podobnych inicjatywach z programu Erasmus +.

 

Autor tekstu: Anna Dziemiańczuk-Komendant Hufca Pracy w Łomży

Autor zdjęć: Marzena Pachucka- wychowawca Hufca Pracy w Łomży

 

Zdjęcia nr 1-5: Spotkanie podsumowujące projekt "Inwestycja w przyszłośc"

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron