Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Łomża: Ostatnie przygotowania przed wyjazdem na staże zawodowe do Granady

Już niebawem 5 marca 2023 r. - 10 uczestników Hufca Pracy w Łomży wyjedzie na staż zawodowy do Granady w Hiszpanii, w ramach projektu„ Postaw na swój rozwój zawodowy” z programu Erasmus +.

Młodzież kształci się w czeterech zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, stolarz, fryzjer i mechanik pojazdów samochodowych.

Uczniowie przed wyjazdem do Hiszpanii uczestniczyli w bogatym programie przygotowawczym. Za nimi zajęcia z przygotowania pedagogicznego, zorganizowane w formie warsztatów, zajęcia z przygotowania kulturowego oraz przygotowanie językowe z lektorem języka hiszpańskiego.

W ostatnim czasie odbyły się również spotkania organizacyjne, podczas których młodzież została wyposażona w ubrania robocze, kieszonkowe, walizki, słowniki oraz  wyprawki osobiste.

Na ostatnim spotkaniu organizacyjnym uczestniczyli przedstawiciele szkół branżowych, młodzież wyjeżdzająca z opiekunem oraz kadra zarządzająca projektem z Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku, tj.  Wojewódzki koordynator projektu i doradca EURES, który przedstawił ogólne informacje o sieci EURES, Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej.

Na spotkaniu poruszony został też temat bezpieczeństwa przy wyjazdach za granicę oraz poinformowano o niezbędnych formalnościach dot. pobytu za granicą, jak np. karta EKUZ, itp. Przedstawione zostały także podstawowe informacje dot. Hiszpanii oraz Granady - miasta w Andaluzji, w którym odbędą staż uczestnicy projektu.

Doradca EURES przekazał również najważniejsze informacje o rynku pracy w Hiszpanii, kosztach utrzymania i życia oraz możliwościach pracy w tym kraju.

Głównym celem dwutygodniowego wyjazdu jest zdobycie praktycznego doświadczenia w ramach kształcenia w zawodzie, wymiana doświadczeń, doskonalenie umiejętności językowych a także uzyskanie certyfikatu organizacji przyjmującej oraz Europass-Moblility.

Młodzież niecierpliwie czeka na wyjazd.

 

Autor tekstu: Anna Dziemiańczuk – komendant Hufca Pracy w Łomży, Agnieszka Kruszewska- doradca EURES PWK OHP

Autor zdjęć: Natalia Gniazdowska-wychowawca Hufca Pracy w Łomży, Grzegorz Filipkowski – w-ce dyr. Branżowej Szkoły I Stopnia SWEiRP w Łomży

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron