Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Porozumienie z Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łomży

Zostało podpisane porozumienie pomiędzy Zespołem Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży, reprezentowanym przez Dyrektora Artura Ciborowskiego, a Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku, reprezentowaną przez Wojewódzkiego Komendanta OHP Beatę Jolantę Matyskiel oraz Zastępcę – Annę Zdanowicz.

Spotkanie, podczas którego zawarto umowę o współpracy na czas nieokreślony, odbyło się w siedzibie ZSTiO Nr 4 w Łomży.

Przedmiotem zawartego porozumienia jest współpraca jednostek organizacyjnych Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy (Hufca Pracy oraz Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży) oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży, w zakresie: rekrutacji, współorganizacji kształcenia, przygotowania zawodowego, działalności wychowawczej, opiekuńczej i socjalizacyjnej oraz udziału w procesie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy i doskonalenia zawodowego uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia ZSTiO nr 4 w Łomży.

Wychodząc naprzeciw rosnącej popularności kształcenia branżowego na lokalnym terenie, jednostki Ochotniczych Hufców Pracy otwierają się na współpracę z nowymi placówkami, aby jak największą liczbę młodych ludzi objąć pomocą i wsparciem. Szkoła związana z OHP nowym porozumieniem – w środowisku potocznie zwana „budowlanką” – kształci w zawodach montera zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, montera sieci i instalacji sanitarnych, murarza-tynkarza, montera stolarki budowlanej, dekarza, kucharza i cukiernika. To obecnie zawody deficytowe i zrównoważone. Oznacza to, że absolwenci tych kierunków mają realne szanse na znalezienie satysfakcjonującej pracy po ukończeniu szkoły. W tym dążeniu wspierać ich będą przez najbliższe lata zarówno nauczyciele szkolni jak i kadra Ochotniczych Hufców Pracy – wychowawcy i pracownicy rozwoju zawodowego.

Autorzy tekstu: Anna Dziemiańczuk – komendant Hufca Pracy w Łomży, Joanna Filipkowska – dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży


Autor zdjęć: Anna Zdanowicz – Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Podlaskiej WK OHP

W załączeniu zdjęcia:

Zdjęcia nr 1 – 4:  Na pamiątkę ze spotkania współpracy obydwu instytucji

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron