Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Łomża: Przygotowania do egzaminów kwalifikacyjnych

W bieżącym roku szkolnym egzaminy kwalifikacyjne dla uczestników OHP uczących się w klasach trzecich w Szkołach Branżowych mają podwójne oblicze.

Po pierwsze, przystąpienie do nich gwarantuje otrzymanie świadectwa ukończenia „branżówki” I stopnia. Z drugiej strony trzecioklasiści obawiają się teoretycznej części egzaminu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej – testy będą wypełniane komputerowo.

Hufiec Pracy w Łomży tak, jak i inne jednostki OHP w całym kraju przeprowadza programy edukacyjne przygotowujące młodzież do samodzielności po zakończeniu Szkoły Branżowej. W naszej jednostce jest prowadzony m.in. program edukacyjno–profilaktyczny „Absolwent 2022 – Gotowy na sukces”. Wychowawca odpowiedzialny za przygotowanie młodych do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadził już wiele zajęć sprawdzających wiedzę teoretyczną zawodową w zawodach: fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, rolnik, mechanik pojazdów samochodowych, kucharz, monter sieci i instalacji sanitarnych.

Część przyszłych absolwentów jest po egzaminach czeladniczych, a kolejną część czekają w czerwcu egzaminy pisemne i praktyczne przygotowane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

W świetlicy hufcowej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego uczestnicy rozwiązują testy OKE z poprzednich lat, uczą się, przez sprawdzanie odpowiedzi pytań źle wypełnionych w testach. Jest to bardziej efektywne, niż wykonywanie tych samych testów w formie papierowej. Wyniki u uczniów są różne, ale każdy ma podgląd i wie od razu ile umie – widzi poprawne odpowiedzi w procentach. Na początku było poniżej 50%, a teraz w większości jest powyżej tego progu zaliczenia testu.

Jedna z pośród uczestniczek HP w Łomży – Chludzińska Oliwia z kl. III BS I Stopnia w Łomży stwierdza, że „forma uczenia się rozwiązywania testów na komputerach daje mi wiedzę i wiarę, że za kilka dni, 2 czerwca 2020 r. zaliczę pozytywnie pisemny egzamin. Przyjeżdżając do Hufca na trening w testach w zawodzie fryzjer, uczę się też w domu, a tu sprawdzam dodatkowo swoją wiedzę. Wychowawca wymaga samodzielności i odpowiedniego wyniku, przekroczenia progu 60% poprawnych odpowiedzi. Chciałabym mieć już to wszystko za sobą, że zdałam.”

 

Autor tekstu i zdjęć: August Mrozowicz – wychowawca Hufca Pracy w Łomży

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron