Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Łomża: Warsztaty psychoedukacji młodzieży

W Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjnym w Rudzie odbyły się zajęcia psychologiczne z udziałem uczestników Hufca Pracy w Łomży i Zambrowa.

Warsztaty miały charakter wyjazdowy i dotyczyły profilaktyki zdrowia psychicznego. Zakres tematyczny spotkania obejmował zagadnienia budowania poczucia własnej wartości oraz budowania stabilnej samooceny i motywacji. Ponadto poruszone były tematy rozwoju zdolności twórczego myślenia, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Zagadnienia związane ze stresem i asertywnością oraz zarządzanie emocjami i technikami relaksacyjne zostały również omówione podczas spotkania.

Warsztaty zawierały zarówno otwarte dyskusje, jak i pracę w grupach. Osoby biorące udział w szkoleniu poznały narzędzia i techniki asertywne, przydatne w wielu obszarach codziennego funkcjonowania zarówno w życiu osobistym, jak i społecznym. W trakcie trwania zajęć młodzież pozyskała również cenne wskazówki dotyczące  sposobów relaksacji.

Oprócz zajęć warsztatowych, uczestnicy podczas wyjazdu mieli zapewnione dodatkowe atrakcje w postaci ogniska z pieczeniem kiełbasek, przejażdżek konnych i zwiedzania Tykocina. Wyjazd należał do bardzo udanych i przyczynił się do integracji grupy rówieśniczej.

 

Autor tekstu i zdjęć: Anna Dziemiańczuk – Komendant Hufca Pracy w Łomży

 

Zdjęcia nr 1-6: Młodzież podczas warsztatów

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron