Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Łomża: Wybory Aktywnych

Odbyło się pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Rady Młodzieży Hufca Pracy w Łomży, podczas którego wybrano jej przedstawicieli na bieżący rok oraz ustalono program działalności.

Przewodniczącym została Nikola Saniewska, zastępcą Nikola Wąsowicz natomiast na sekretarza wybrano Klaudię Konopka.
Wybory do Rady Młodzieży poprzedzone były pogadanką kadry Hufca, podczas której poinformowano młodzież o zadaniach Rady i przywilejach demokracji. Podczas zebrania podsumowano też działalność Rady ubiegłym roku szkolnym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na sukcesy i osiągnięcia uczestników w wielu dziedzinach.
Głównym zadaniem członków Rady Młodzieży i Klubu Aktywnych jest wpajanie rówieśnikom/ kolegom i koleżankom norm współżycia i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz hufca pracy i środowiska lokalnego. Wszelkie działania mają na celu uatrakcyjnienie życia szkolnego oraz zrobienie czegoś pożytecznego na rzecz osób niepełnosprawnych, chorych, dzieci w przedszkolu czy zwierząt. Każde przedsięwzięcie organizowane będzie przy pomocy i wsparciu wychowawców hufca pracy i nauczycieli ze szkoły.

Autor tekstu: Marzena Pachucka – wychowawca Hufca Pracy w Łomży
Autor zdjęć: Anna Dziemiańczuk – Komendant Hufca Pracy w Łomży


Zdjęcie nr 1-2: Uczestnicy podczas spotkania Rady Młodzieży

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron