Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Łomżyński Zespół Wsparcia

W dniu 5 lutego 2021 roku w Hufcu Pracy w Łomży odbyła się narada Zespołu Wsparcia Uczestników OHP.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: komendant HP wraz z kadrą wychowawczą, dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Łomży, pośrednicy pracy i doradcy zawodowi.

Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy zespołu, przebieg wizyt monitorujących i frekwencję młodzieży na zajęciach praktycznych, problemy zgłaszane przez młodzież oraz działania podjęte przez wychowawców wspierające uczestników.

Ustalono również harmonogram zajęć doradców zawodowych i pośredników pracy z uczestnikami Hufca Pracy oraz wstępny harmonogram wizyt monitorujących w miesiącu lutym.

Spotkania zespołu odbywają się cyklicznie raz w miesiącu i stanowią podsumowanie codziennej współpracy kadry wychowawczej i kadry rozwoju zawodowego.

 

Autor tekstu: Anna Dziemiańczuk – Komendant Hufca Pracy w Łomży

Autor zdjęć: Natalia Gniazdowska – wychowawca HP w Łomży

 

Zdjęcie nr 1: Kadra wychowawcza oraz kadra rozwoju zawodowego podczas spotkania

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron