Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

MCK w Świdnicy dla młodzieży z Ukrainy

Dnia 19 maja Ilona Janecka – doradca zawodowy z Młodzieżowego Centrum Kariery odwiedziła I Liceum Ogólnokształcące im. J. Kasprowicza w Świdnicy.

W spotkaniu udział wzięli uczniowie z Ukrainy uczęszczający do oddziału przygotowawczego. Jest to specjalna forma  kształcenia dla obcokrajowców, którzy w ogóle nie władają językiem polskim.

Ilona Janecka przeprowadziła zajęcia dotyczące zatrudniania młodocianych w czasie wakacji letnich. Na spotkaniu zostały przekazane młodzieży podstawowe informacje dotyczące pracowników młodocianych, ich praw i obowiązków oraz warunków pracy jakie jest zobowiązany zapewnić im pracodawca. Młodzi ludzie zapoznani zostali również z lokalnym rynkiem pracy.

W trakcie spotkania z doradcą zawodowym obecna była osoba władająca biegle językiem ukraińskim, która służyła pomocą, aby przekazywane informacje były zrozumiałe. Ilona Janecka  promowała także działalność Młodzieżowego Centrum Kariery, informowała o  możliwości zarejestrowania się w jednostkach OHP w celu dalszej współpracy i możliwości korzystania z wielu usług proponowanych przez OHP. Zachęcała także do odwiedzenia strony dokariery.pl. 

Dla młodzieży z Ukrainy każda forma wsparcia jaką otrzymują jest niezwykle istotna wobec trudnej sytuacji, w której się znaleźli. Ochotnicze Hufce Pracy wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu starają się ułatwić młodym ludziom funkcjonowanie w nowej dla nich rzeczywistości.

 

Autor tekstu: Ilona Janecka – doradca zawodowy MCK w Świdnicy

Autor zdjęcia: Pedagog I LO w Świdnicy

 

Zdjęcie nr 1: Młodzież z I LO podczas zajęć

 

Zdjęcie nr 2: Młodzież z I LO z doradcą zawodowym


Widok zawartości stron Widok zawartości stron