Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Międzynarodowa wymiana młodzieży w Przemyślu

„Kulinarne podróże w zagrodzie i chmurze” to tytuł projektu, w ramach którego w dniach 20-27 kwietnia w Przemyślu młodzież z Polski gościła kolegów ze Słowacji.

Projekt realizowało Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu w ramach programu Erasmus+. Jego głównymi założeniami było zwiększenie świadomości w zakresie produkcji, przetwórstwa i przyrządzania potraw z produktów ekologicznych, nawiązanie dialogu międzykulturowego, pogłębianie wiedzy na temat polskich i słowackich obyczajów oraz tradycji, a także łamanie barier językowych i promowanie postaw obywatelskich.  

 

W wymianie uczestniczyła młodzież z 9-12 Hufca Pracy w Jarosławiu i 9-13 Hufca Pracy w Przemyślu pod opieką Wiesławy Kamińskiej i Łukasza Stebnickiego oraz podopieczni organizacji Youthfully Yours ze Słowacji, nad którymi pieczę sprawowały Alena Pet’ovská i Karolína Solnokyová.

 

Program wymiany był bardzo bogaty. W Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej młodzież wzięła udział w warsztatach Action Paintingu, podczas których wyraziła swój stosunek do naszej planety. Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi uczestnicy gościli w Zagrodzie Edukacyjnej „Międzyczas” w Cieplicach, gdzie własnoręcznie wyrabiali chleb, wykonywali naczynia gliniane, a w ramach warsztatów z permakultury stworzyli „kule nasienne”, które następnie wrzucili do ziemi. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Przemyślu młodzież miała okazję uczestniczyć w ćwiczeniach z oznakowania żywności ekologicznej i analizy zagrożeń z zakresu bezpieczeństwa żywności, zajęciach laboratoryjnych „Chemia na talerzu – wykrywanie zafałszowań żywności” oraz spróbowała swoich sił w kuchni molekularnej. W Arboretum Bolestraszyce młodzież wzięła udział w warsztatach ekologicznych. Miała tam możliwość zasadzenia roślin w skrzyniach, które stały się częścią ekspozycji tego miejsca. Zwieńczeniem działań projektowych były warsztaty kulinarne przeprowadzone w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Przemyślu, podczas których młodzież przygotowywała potrawy charakterystyczne dla swoich krajów, a także promowała ten projekt.

 

W trakcie swojego pobytu w Przemyślu młodzież miała okazję spotkać się z uczestnikami 9-13 Hufca Pracy w Przemyślu niebiorącymi udziału w projekcie, porozmawiać z wolontariuszkami akcji "Pola Nadziei", podczas której zbierano środki na rzecz Centrum Hospicyjno-Opiekuńczego BETANIA im. Rodziny Ulmów, a także z członkiem Przemyskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka. Oprócz ciężkiej pracy młodzież spędzała również czas zwiedzając piękne zakątki Przemyśla i okolic, a także biorąc czynny udział w zajęciach integracyjnych, językowych i historycznych.

 

Na zakończenie projektu uczestnicy otrzymali certyfikaty Youthpass oraz mieli okazję zaprezentować przybyłym gościom powstały podczas wymiany filmik prezentujący ich ciężka pracę, ale i zabawę.

 

Wszystkim uczestnikom wymiany Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Przemyślu dziękuję za udział mając nadzieję, że to spotkanie zaowocuje trwalszymi znajomościami.

 

Autor tekstu i zdjęć: Monika Karpińska - specjalista ds. programów CEiPM Przemyśl

 

Zdjęcia nr 1-14: Uczestnicy podczas międzynarodowej wymiany młodzieży

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron