Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Młodzież z Pisza na drodze do sukcesu

W Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Piszu rozpoczęły się kursy zawodowe dla operatorów koparko-ładowarki kl. III oraz operatorów koparki jednonaczyniowej kl. III.

W Polsce trwające inwestycje drogowe i budowlane prowadzą do zwiększonego zapotrzebowania na specjalistów obsługujących maszyny budowlane. Obecnie poszukiwane na rynku pracy są zawody operatora koparki i operatora ładowarki. Operatorzy maszyn budowlanych mogą liczyć na atrakcyjne zarobki, jednak aby je osiągnąć, konieczne jest uzyskanie odpowiednich uprawnień.

W szkoleniach w Młodzieżowym Centrum Kariery uczestniczą zarówno uczestnicy OHP, jak i zewnętrzni klienci.

W ramach zajęć teoretycznych prowadzonych przez specjalistów Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Radomiu młodzi ludzie zdobyli niezbędną specjalistyczną wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie obsługi i eksploatacji koparek i ładowarek, zasad BHP, dokumentacji technicznej, podstaw elektrotechniki oraz niezbędne informacje o silnikach spalinowych i elementach hydrauliki i technologii robót. Dowiedzieli się też jak stworzyć bezpieczne warunki do pracy, zarówno dla operatora, jak i dla pozostałych osób będących na terenie prowadzonych prac.

Obecnie uczestnicy kursów wykorzystują zdobytą wiedzę podczas zajęć praktycznych. Oprócz nauki obsługi maszyn budowlanych, poznają zasady przygotowania ich do transportu, uczą się wykonywania przeglądów i drobnych napraw oraz sporządzania dokumentacji eksploatacyjnej.

Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym przed komisją państwową Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, a po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymają uprawnienia do wykonywania nowego zawodu, otwierające im nowe możliwości na dynamicznym rynku pracy.

 

Autor artykułu i zdjęć: Dorota Malinowska – pośrednik pracy, Młodzieżowe Centrum Kariery Pisz

Zdjęcia nr 1-3: Uczestnicy kursów podczas zajęć praktycznych w Radomiu

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron