Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Mój zawód jest na Topie

Dnia 28 marca na Dolnym Śląsku odbyły się finałowe rozstrzygnięcia wojewódzkiego etapu konkursu „Sprawny w zawodzie – kucharz i fryzjer”.

W Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich przeprowadzone zostały wojewódzkie etapy XVIII edycji konkursu „Sprawny w zawodzie – kucharz i fryzjer - 2023”, którego organizatorem była Dolnośląska Wojewódzka Komenda OHP oraz 1-2 Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Ząbkowicach Śląskich.

 

Najważniejszym celem przedsięwzięcia było przygotowanie uczestników – uczniów III kl. Szkoły Branżowej I stopnia do egzaminu końcowego po odbyciu pełnego cyklu kształcenia zawodowego, a także wyłonienie reprezentanta województwa dolnośląskiego na ogólnopolski etap konkursu w zawodzie kucharz i fryzjer, który odbędzie się w dniach 16-19.05.2023 r. w Centrum Kształcenia i Wychowania w Gołdapi.

 

W ramach konkursu 9 przyszłych kucharzy oraz 7 fryzjerów z jednostek organizacyjnych OHP rozwiązało test obejmujący 40 pytań z zakresu wiedzy zawodowej oraz przepisów BHP, a następnie prezentowało swoje umiejętności kulinarne i fryzjerskie.

 

W części praktycznej zadaniem uczestników w zawodzie kucharz było przygotowanie dania obiadowego, które obejmowało przygotowanie piersi z kurczaka w sosie paprykowym, kopytek szpinakowych oraz surówki z kapusty pekińskiej.  W tym samym czasie uczestnicy w zawodzie fryzjer realizowali zadanie praktyczne, polegające na wykonaniu na główce ćwiczebnej propozycji fryzury modelowanej o modnej linii oraz zadanie praktyczne dot. sztuki fryzjerstwa (wyczesywanie fal).

 

Zmagania konkursowe oceniali nauczyciel przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu. Po podsumowaniu wyników testu, a także po ocenie wykonania zadań praktycznych, ustalone zostały ostateczne wyniki współzawodnictwa młodzieży w danym zawodzie.

 

Ostatecznie na szczeblu ogólnopolskim konkursu w zawodzie kucharz, województwo dolnośląskie będzie reprezentować uczestniczka:

Dariia Zaitseva z 1-63 HP w Strzelinie.

Drugie miejsce zdobyła Klaudia Januszewska z 1-2 OSiW w Ząbkowicach Śląskich,  

Trzecie miejsce przyznano Ewie Komarnickiej z 1-13 HP w Przemkowie.

 

Natomiast najlepszym fryzjerem oraz reprezentantem województwa dolnośląskiego na centralnym etapie konkursu została Małgorzata Woroniak z 1-2 HP w Górze.

Drugie miejsce zajęła Karolina Markiel z 1-7 HP w Dzierżoniowie

Trzecie miejsce zdobyła Amelia Zimkowska z 1-13 HP w Przemkowie, która dodatkowo otrzymała dyplom oraz upominek za najlepszy wynik osiągnięty w części teoretycznej konkursu.

Pozostali uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie oraz upominki.

 

Statuetki oraz nagrody ufundowane przez Wojewódzkiego Komendanta DWK OHP we Wrocławiu zwycięzcom konkursu wręczali Pan Dariusz Mikosa – Z-ca Wojewódzkiego Komendanta DWK OHP wraz z Panią Moniką Skrzydło - Kierownik Zespołu Kształcenia i Wychowania DWK OHP.

 

W podsumowaniu głos zabrał Pan Dariusz Mikosa – Z-ca Wojewódzkiego Komendanta DWK OHP, który w swoim wystąpieniu pogratulował wszystkim uczestnikom udziału w konkursie, życząc sukcesów, pielęgnowania swojego talentu oraz satysfakcji z pogłębiania wiedzy i zdobywania coraz to nowych doświadczeń zawodowych, a także członkowie komisji konkursowej Pani Julita Pikul – egzaminator, nauczyciel przedmiotów gastronomicznych w Zespole Szkół Zawodowych w Ząbkowicach Śl. oraz Pani Agnieszka Zerbok – instruktor pnz w zawodzie fryzjer, które przekazały młodzieży najważniejsze wskazówki przed zbliżającym się egzaminem zawodowym.

 

Zwycięzcom życzymy godnego reprezentowania młodzieży OHP z Dolnego Śląska w centralnym etapie konkursu. 

 

Autor tekstu: Justyna Sobaś – główny specjalista DWK OHP

Autor zdjęć: Renata Lubczyńska – instruktor praktycznej nauki zawodu

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron