Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Nabór na szkolenie zawodowe „Uprawnienia SEP – grupa G1 w zakresie eksploatacji i dozoru z pomiarami”

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku zaprasza do udziału w bezpłatnym szkoleniu zawodowym „Uprawnienia SEP – grupa G1 w zakresie eksploatacji i dozoru z pomiarami”.

Szkolenie kierowane jest do:

uczestników III roku przygotowania zawodowego w OHP,

absolwentów OHP będących w przedziale wiekowym 18-25 lat.

 

Termin szkoleń: listopad 2022 r.

 

Liczba godzin: 6 h (część teoretyczna)

 

Zapewniamy:

  • nabycie nowych kwalifikacji,
  • profesjonalną kadrę szkoleniową,
  • materiały dydaktyczne.

 

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie potwierdzające nabyte umiejętności.

 

Jednodniowe szkolenie zakończy się egzaminem przed Komisją i wydaniem certyfikatów SEP (Stowarzyszenia Elektryków Polskich). Państwowe świadectwa kwalifikacji ważne będą przez 5 lat na terenie całej Polski oraz w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, na podstawie regulacji dotyczących wzajemnej uznawalności uprawnień zawodowych.

 

Szczegółowych informacji na temat szkoleń udziela:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku,

Aleja Grunwaldzka 56

Joanna Zielińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego

tel.: (58) 320-43-72  lub 516-875-669

e- mail: szkolenia.gdansk@ohp.pl

 

Zapraszamy!


Widok zawartości stron Widok zawartości stron