Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Najlepsi eseiści nagrodzeni

„Święty jak Paweł II w moim życiu” to tytuł Ogólnopolskiego konkursu literackiego, którego dwoje laureatów z podlaskich jednostek otrzymało dziś nagrody z rąk Zastępcy Komendanta Głównego OHP - Piotra Modzelewskiego.

Klaudia Zimnowodzka, która zajęła I miejsce, na co dzień jest uczestniczką Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. Uczy się zawodu kucharz, chętnie angażuje się w działalność na rzecz innych. Stąd też pomysł na bardzo osobiste przekazanie w pracy konkursowej własnego punktu widzenia wolontariatu i potrzeby działań na rzecz potrzebujących.

Zawodu kucharza, uczy się również laureat III miejsca Krzysztof Rostek z Hufca Pracy w Grajewie. Treść jego pracy z kolei odnosiła się do materialistycznego odbioru świata przez młodych ludzi.

Podczas rozmowy z wyróżnionymi, Zastępca Komendanta Głównego OHP, podkreślił talent i wysoki poziom wrażliwości laureatów konkursu oraz podziękował kadrze za zmotywowanie i przygotowanie uczestników do udziału w konkursie. Ponadto życzył równie wysokich lokat w kolejnych przedsięwzięciach kulturalno-oświatowych, a także rozwoju na ścieżce zawodowej.

 

Tekst i zdjęcia: Magdalena Klimuk, sp.ds. wychowania, kultury i sportu

 

Zastępca Komendanta Głównego, Komendant Wojewódzki, Zastępca Komendanta Wojewówdzkiego, Kierownik Zespołu Kształcenia i Wychowania, laureaci konkursu wraz z kierownikami swoich jednostek

 

Odbiór nagrody przez Klaudię Zimnowodzką – laureatkę I miejsca

 

Odbiór nagrody przez Krzysztofa Rostka – laureata III miejsca

 

Zdjęcie grupowe uczestników spotkania


Widok zawartości stron Widok zawartości stron