Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Nawiązanie współpracy z Suwalskim Stowarzyszeniem „Wybór”.

Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach Elżbieta Augustynowicz i specjalista ds. programów Anna Maziewska spotkały się z przedstawicielem Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór” Arturem Zdanio.

Stowarzyszenie działa na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób doświadczających przemocy domowej.

Celem działań stowarzyszenia jest wskazywanie negatywnych skutków nadużywania alkoholu i innych środków zmieniających świadomość w życiu społecznym, rodzinnym, zawodowym jak i dla zdrowia człowieka. Wspiera osoby chcące żyć w trzeźwości oraz promuje zdrowy styl życia.

Tematem spotkania było omówienie możliwości współpracy Centrum i Stowarzyszenia. Obie strony wyraziły chęć realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz uczestników OHP. Omówiono wstępne plany organizacji programów, mających na celu pomoc w usamodzielnieniu się młodych ludzi.

 

Autor tekstu i zdjęcia: Anna Maziewska – spec. ds. programów

 

Zdjęcie nr 1: Spotkanie z Arturem Zdanio - przedstawicielem Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór”


Widok zawartości stron Widok zawartości stron