Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Ochotnicze Hufce Pracy w hołdzie Danucie Helenie Siedzikównie - „Ince”

23 sierpnia Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Bogdan Ścibut wraz z Wojewódzkim Komendantem Adamem Krzysztofem Romatowskim oddał hołd sanitariuszce AK Danucie Helenie Siedzikównie "Ince".

Uroczystości odbyły się w Narewce na Podlasiu w 74 rocznicę wykonania na niej wyroku śmierci.

Uroczystość zorganizowali: Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku, Stowarzyszenie im. D. Siedzikówny "Inki".  

Udział w obchodach wzięli także Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski, Wojewoda Podlaski – Bohdan Paszkowski, przedstawiciele władz samorządowych, rodzina Inki oraz reprezentanci nadleśnictw,  IPN, pracownicy naukowi, okoliczni mieszkańcy. 

Odbyła się Msza św. w tamtejszym kościele Jana Chrzciciela w intencji Żołnierzy Podziemia Antykomunistycznego oraz ich rodzin i apel pamięci. Złożono kwiaty pod pomnikiem "Inki", który znajduje się tuż przy kościele. Złożone zostały również kwiaty na mogiłach Anieli Siedzik – babci „Inki” oraz
ppor. Stanisława Wołoncieja „Konusa” na Cmentarzu Parafialnym w Narewce.

Uroczystości zostały uświetnione spektaklem „Czemu mnie o Was w szkole nie uczyli” wykonanym przez Andrzeja Kołakowskiego oraz Dariusza Kowalskiego.

 

Autor: Ewa Kosińska – Kierownik Zesp. kształcenia i wychowania

Zdjęcia: Tomasz Jeremienko – referent ds. logistyki


Widok zawartości stron Widok zawartości stron