Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Ogólnopolski Tydzień Kariery w CEiPM Rzeszów

W dniach 17-22 października trwał XIII Ogólnopolski Tydzień Kariery organizowany przez Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej.

To coroczne działanie ma na celu inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego – wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. W tym roku przebiegało ono pod hasłem  „Wyprawa na 3K: Kariera, Kompetencje, Kreatywność”.  Jak co roku jednostki OHP włączyły się w działania na rzecz młodzieży.

We współpracy z nauczycielem przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół nr 2 w Rzeszowie w dniach 19-20 października przeprowadzono cykl zajęć dla uczniów klas IV technikum na kierunkach ekonomista i logistyk. Doradca zawodowy Kinga Warchoł z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Rzeszowie przybliżyła uczniom działanie i mechanizmy rynku pracy. Młodzież dowiedziała się, jak wygląda w chwili obecnej rynek pracy w powiecie rzeszowskim oraz całym województwie podkarpackim.

Uczestnicy zajęć uzyskali również wskazówki, jak aktywnie poszukiwać pracy, jakie są oczekiwania i wymagania pracodawców wobec potencjalnych pracowników, dlaczego ważne jest uczenie się przez całe życie. Doradca wspomniał również o pracy za granicą i odpowiednim przygotowaniu się do wyjazdu, w czym może pomóc młodym ludziom sieć EURES. Korzystanie z niesprawdzonych i niepewnych ofert pracy może stać się dla młodego człowieka poważnym zagrożeniem.

W dniu 21 października doradca zawodowy Mariola Lidwin przeprowadziła zajęcia z uczniami 8 klasy Szkoły Podstawowej w Bystrzycy, którzy odwiedzili MCIZ w Rzeszowie. Podczas zajęć doradca przedstawiła profil działalności OHP i działania na rzecz młodzieży. Zapoznała uczniów ze ścieżką kształcenia zawodowego i korzyściami wynikającymi z bycia pracownikiem młodocianym. Podczas gry w Chłopską Szkołę Biznesu młodzież mogła sprawdzić swoje predyspozycje handlowo – biznesowe zapoznając się z prawami rządzącymi rynkiem handlu.

 

Autorzy tekstu: Kinga Warchoł - doradca zawodowy MCIZ Rzeszów

Autorzy zdjęć: Bogusława Gubernat - dyrektor CEiPM Rzeszów

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron