Wydawca treści Wydawca treści

Wróć do pełnej strony
Powrót

Pieniądze na szkolenia i doradztwo w województwie podlaskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie podlaskim – ogłasza nabór nr PSFWP 1/2016 na dofinansowanie usług rozwojowych w województwie.

Termin przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi załącznikami w Naborze trwa: od 2.01.2017 r. (od godz. 7:30) do 31.01.2017 r. (do godz. 15:30).

Potencjalnymi beneficjentami naboru mogą być:

Mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy (oraz ich pracownicy), posiadający siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu na terenie województwa podlaskiego.

Szczegóły i możliwości dofinansowania w województwie podlaskim:

Dla pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego uczestnika projektu (pracownika) wynosi odpowiednio:

  • do 5 000 PLN lub do 80% kosztów usługi rozwojowej
  • na osobę do 10 000 PLN
  • na przedsiębiorstwo do 50 000 PLN

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie w naborze to 2 160 000,00 PLN. Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie tylko i wyłącznie na usługi zarejestrowane w Bazie Usług Rozwojowych na https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/.

Więcej o konkursie (również lista potrzebnych załączników) tutaj