Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Pierwsze zajęcia w klasie pierwszej w Jedwabnem

Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Jedwabnem zarządził, że nowy rok szkolny 2021/2022 dla wszystkich uczniów Szkół, w tym Szkoły Branżowej rozpocznie się w wyznaczonych klasach.

Z uczniami klasy pierwszej i rodzicami  odbyło się spotkanie informacyjno – organizacyjne poprowadzone przez wychowawczynię klasy Annę Kuklińską oraz wychowawcę Hufca Pracy w Łomży Augusta Mrozowicza.


Na początku wychowawczyni klasy przekazała życzenia skierowane do uczniów, nauczycieli i pracowników na rozpoczęcie roku szkolnego od dyrekcji szkoły oraz informacje dotyczące harmonogramu zajęć w szkole a także praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy.

Następnie głos zabrał wychowawca Hufca Pracy, który powitał obecnych, omówił aktualnie obowiązujące dokumenty uczestnictwa w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz przedstawił plan zamierzeń dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych na zaczynający się nowy rok szkolny. Stwierdził na koniec, że bycie uczestnikiem OHP przynosi więcej korzyści niż strat. Bo tylko tutaj można, w trakcie trzy letniej nauki zdobyć dodatkowe umiejętności i doświadczenia – uczestnicząc m.in. w kursach doszkalających organizowanych w ramach aktywizacji zawodowej oraz stażach zagranicznych.  


W czasie rozmów indywidualnych wychowawcy Hufca z rodzicami  i uczestnikami  I roku wzięli również udziął doradcy zawodowi Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP  w Łomży Alicja Czech i Urszula Derejko.

 

Autor tekstu: August Mrozowicz – st. wychowawca HP w Łomży
Autor zdjęcia: Alicja Czech – doradca zawodowy CEiPM w Łomży


Zdjęcie nr 1,2,3: Uczestnicy z rodzicami podczas rozpoczęcia roku szkolnego

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron