Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Początek wakacji z nowymi uprawnieniami w CEiPM Krosno

5 lipca 2023 r. zakończył się zorganizowany przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Krośnie kurs zawodowy „Spawacz metodą TIG-141”skierowany do uczestników 9-9 Hufca Pracy w Krośnie oraz OSiW Iwonicz.

Młodzież w trakcie ponad stu godzinnych zajęć teoretyczno - praktycznych zdobyła umiejętności z zakresu organizacji i techniki pracy na stanowisku spawacza. W trakcie ćwiczeń praktycznych nauczyła się spawania łukowego elektrodą nietopliwą w osłonie gazowej, a także najbardziej optymalnych pozycji wykonywania spawu oraz sposobu sprawdzania jakości spawanych elementów. Poznała i stosowała różne rodzaje spoin - czołowe, pachwinowe, brzeżne, otworowe i punktowe.

Szkolenie zakończyło się egzaminem praktycznym polegającym na wykonaniu próbki spawu zgodnego z każdą z poznanych metod oraz próbą wytrzymałości tzw. łamania. Egzamin sprawdzający zakres zdobytej wiedzy teoretycznej odbył się w formie testowej. Wszyscy uczestnicy zaliczyli go z wynikiem pozytywnym.

Autor tekstu i zdjęć: Marek Mrozek, specjalista ds. rozwoju zawodowego w CEiPM w Krośnie

Fot. 1-5.

Uczestnicy kursu w trakcie zajęć praktycznych, zaliczanie poszczególnych technik spawania. Próby gięcia i cięcia metalu.
 

 

Fot. 6-8.

Egzamin sprawdzający wiedzę teoretyczno - praktyczną. Próbki zaliczeniowe wykonane przez uczestników.

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron