Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Podkarpacka młodzież OHP w Pałacu Prezydenckim w Gruzji

W ramach międzynarodowego projektu pn. „Polsko - Gruziński dialog międzykulturowy", uczestnicy 9-19 Hufca Pracy z Dębicy odwiedzili Pałac Prezydencki Gruzji w Tbilisi.

Projekt "Polsko - Gruziński dialog międzykulturowy" realizuje Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Rzeszowie. Podczas zagranicznego spotkania młodzież zapoznała się z historią powstania Pałacu Orbeliani, który jest oficjalną rezydencją Prezydenta Gruzji. Dla 26 osobowej delegacji młodzieży z Polski i Gruzji z doradcami Pani Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili zorganizowano konferencję prasową oraz panel dyskusyjny na temat demokracji.

 

W dyskusji brali udział: Iago-Ivane Tsiklauri - doradca Prezydenta Gruzji ds. polityki regionalnej , Davit Tevzadze - doradca Prezydenta ds. planowania strategicznego,  Liana Jervalidze - doradca Prezydenta ds. Rozwoju Korytarza Energetycznego i Transportowego oraz Elene Gakharia - konsultantka szefowej administracji Prezydenta ds. sportu i młodzieży. Spotkanie umożliwiło wymianę poglądów między młodymi ludźmi, a politykami w ramach strategii UE na rzecz młodzieży. Poruszono między innymi takie tematy, jak łączenia UE z młodzieżą, równość wszystkich płci, wyzwania współczesności i wymiar etyczny, problemy osób niepełnosprawnych, dramaty wojny. Młodzież z OHP, która godnie reprezentowała swój kraj i region, przedstawiła działalność naszej Podkarpackiej WK oraz główny cel projektu.

Na zakończenie dyskusji Pan Iago-Ivane Tsiklauri wręczył uczestnikom projektu upominki oraz prezenty od Pani Prezydent Gruzji. Młodzież została zaproszona na poczęstunek wspólnie z doradcami i przedstawicielami Kancelarii Prezydenta.

 

Głównym celem projektu było nabywanie kompetencji niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym młodych ludzi, wzmacnianie dialogu międzykulturowego poprzez budowanie postaw otwartości i tolerancji.

Program jest finansowany z programu Erasmus+.

 

Autor tekstu: Walentyna Turowska – specjalista ds. programów w CEiPM Rzeszów

Autor zdjęć: Wiesław Wiktor – starszy wychowawca 9-19 HP w Dębicy

 

Zdjęcia nr 1-10: Uczestnicy projektu podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim Gruzji

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron