Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Podlasie: Przed wyjazdem na staże zawodowe do Niemiec

Zagraniczne staże zawodowe są dużym wsparciem dla podopiecznej młodzieży OHP w jej kształceniu zawodowym oraz wielką szansą na rozwój zawodowy i osobisty.

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku wychodząc naprzeciw potrzebom młodzieży i lokalnych pracodawców w wymienionym zakresie realizuje kolejny już projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus + pt. „Inwestycja w przyszłość - zagraniczne staże zawodowe młodych kucharzy, stolarzy i murarzy w Niemczech".

Dzięki udziałowi w projekcie podopieczni OHP z podległych jednostek wychowawczych, będący uczniami Szkół Branżowych I Stopnia otrzymują nieodpłatne wsparcie. Przed wyjazdem na staż młodzież bierze udział m.in. w przygotowaniu pedagogiczno – kulturowo – językowym w skład którego wchodzą  warsztaty z jęz. niemieckiego i zajęciach rozwijających umiejętności społeczne, wyrównujące deficyty w zakresie komunikacji oraz odpowiedzialnego i odpowiedniego postepowania w stosunku do siebie i innych.

Najważniejszym punktem projektu są dwutygodniowe staże zawodowe w Niemczech. Planuje się, że od 28 marca 2022 r. - 16 młodych kucharzy i przyszłych „budowlańców” rozpocznie swoje praktykami we Frankfurcie nad Odrą. W związku z tym od drugiej połowy bieżącego miesiąca trwały spotkania z młodzieżą przygotowujące do wyjazdu  (tzw. podsumowująco – organizacyjne) w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie oraz w Hufcu Pracy w Grajewie z koordynatorem wojewódzkim projektu Elżbietą Dziemianiuk  i doradcą EURES Agnieszką Kruszewską.

Dzięki spotkaniom można było m.in. podsumować dotychczas zdobytą przez młodzież wiedzę, przymierzyć zakupioną odzież roboczą,  czy dowiedzieć się ważnych praktycznych wskazówek przydatnych podczas zagranicznego pobytu.    

            
Przez najbliższe dwa tygodnie do 8 kwietnia 2022 r. młodzież będzie zdobywać praktyczne szlify u niemieckich fachowców oraz poznawać walory przyrodniczo – kulturowe Niemiec /Brandenburgii korzystając z programu pedagogiczno – kulturowego.

Po powrocie stażystów będą czekały m.in. spotkania podsumowujące zrealizowany staż i nabyte kompetencje, itp. Młodzieży bardzo zależy, by jak najwięcej się nauczyć, bo celem jest rozwój zawodowy i zwiększenie szans na zatrudnienie na krajowym i europejskim rynku pracy.

 

Autor tekstu i zdjęć:  E. Dziemianiuk/PWK OHP, Magdalena Sawicka HP Grajewo, A. Kruszewska/PWK OHP

 

Zdjęcia nr 1- 8: Spotkania przed wyjazdami na staże

 

 

 

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron