Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Podpisanie Listu Intencyjnego ze Strażakami

Został podpisany list intencyjny pomiędzy Podlaską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku, a Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku.

List intencyjny podpisali Wojewódzka Komendant OHP Beata Jolanta Matyskiel oraz Zastępca Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Robert Dzierżek.

Obydwie strony zadeklarowały wolę wspólnych działań na rzecz młodzieży zagrożonej zjawiskiem marginalizacji i wykluczenia społecznego. Strony zobowiązały się do inicjowania i realizowania wspólnych przedsięwzięć na rzecz uczestników i kadry Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

Planowane wspólne działania będą realizowane sukcesywnie, w tym np. obecnie trwają szkolenia realizowane przez specjalistów z PSP dla Podlaskiej kadry OHP z zakresu z pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Autor tekstu: E. Dziemianiuk, rzecznik prasowy PWK OHP

Autor zdjęć: K. Kuźmińska, PWK OHP

 

Zdjęcia nr 1, 2: Pamiątkowe zdjęcia

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron