Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Podpisanie porozumienia o współpracy w Miłoradzu

W dniu 2 marca 2021 r. Wojewódzki Komendant OHP Anna Staniewicz wraz z Zastępcą Szymonem Nalepą spotkali się z Wójtem Gminy Miłoradz Arkadiuszem Skorkiem.

W spotkaniu wzięli udział także Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gdańsku Magdalena Empel oraz Pośrednik Pracy z Młodzieżowego Centrum Kariery w Kwidzynie Laura Lewandowska-Bachoń, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Marcin Szesza oraz Prezes Stowarzyszenia „Młodzi dla Żuław” Anna Celiowska-Nietrzebka.

Podczas spotkania omówiono współpracę pomiędzy instytucjami, która polegać będzie m.in. na inicjowaniu i realizacji wspólnych przedsięwzięć dotyczących upowszechniania doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, kształcenia zawodowego oraz działalności opiekuńczo wychowawczej.

Rozmawiano także o projekcie, którego Pomorska Wojewódzka Komenda OHP miałaby zostać partnerem.

Zwieńczeniem spotkania było podpisanie porozumienia, które służyć będzie młodzieży wchodzącej na rynek pracy w uzyskaniu potrzebnego wsparcia, a także współdziałanie w realizacji zadań z zakresu wychowania i kształcenia młodzież w wieku 14-18 lat, zaniedbanej wychowawczo oraz niedostosowanej społecznie.

Liczymy, że współpraca pomiędzy stronami przyniesie korzyść przede wszystkim młodzieży.

 

Autor tekstu i zdjęć: Laura Lewandowska-Bachoń – Pośrednik Pracy z MCK w Kwidzynie

 

Zdjęcie nr 1: Od lewej: Wójt Gminy- Arkadiusz Skorek, Wojewódzki Komendant OHP-Anna Staniewicz, Dyrektor GOKiS- Marcin Szesza, Prezes Stowarzyszenia- Anna Celiowska- Nietrzebka, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP- Szymon Nalepa, Dyrektor CEiPM w Gdańsku Magdalena Empel

 

Zdjęcie nr 2: Podpisanie porozumienia przez strony

 

Zdjęcie nr 3: Wojewódzki Komendant OHP Anna Staniewicz wraz z Wójtem Gminy Miłoradz Arkadiuszem Skorkiem


Widok zawartości stron Widok zawartości stron