Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Podsumowanie stażu w Wasilkowie

Uczestnicy z Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP z Wasilkowa, wzięli udział w podsumowaniu projektu „Zagraniczne staże zawodowe – młodzi kucharze, murarze i mechanicy gotowi na standardy europejskie”.

Staż realizowany był ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+.

W  trakcie spotkania młodzież upowszechniała zdobyte rezultaty podczas trwania zagranicznych praktyk w Niemczech  i omówiła  swoje zmagania oraz promowała projekt. Stażyści opowiadali o nowych doświadczeniach zawodowych, znajomościach i fantastycznych miejscach, jakie mogli zobaczyć. Młodzi ludzie z sentymentem i nostalgią wspominali  dwutygodniowy pobyt i czas spędzony w Niemczech. Uczestnicy zgodnie przyznali, iż było to bardzo ciekawe i wyjątkowe doświadczenie, z wielką chęcią by je powtórzyli. W kolejnej części spotkania  zaprezentowali  swoje umiejętności kulinarne serwując niemieckie  dania oraz wykonując prace malarskie na warsztatach budowlanych. Natomiast główne założenia i cele programu  oraz możliwości rozwoju kompetencji zawodowych, społecznych i językowych stwarzanych młodzieży poprzez udział w projekcie omówiła koordynator projektu z  Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku  – Dorota Pikos. Serdecznie podziękowała wszystkim, którzy zaangażowani byli w realizację projektu i zachęciła obecnych do udziału w programach europejskich. Odbyła się również projekcja prezentacji i filmu, która była streszczeniem całych praktyk. Projekt okazał się  też bardzo przydatnym wydarzeniem na ścieżce rozwoju zawodowego i godnym  polecenia młodszym kolegom z Ośrodka. Oczywiście nie obyło się bez kolportażu materiałów informacyjno – prmocyjnych i drobnych upominków.

 

Autor tekstu i zdjęć:  Barbara Czajkowska -  st. wychowawca OSiW w Wasilkowie, uczestnik OSiW OHP w Wasilkowie

 

Zdjęcie nr 1-4: Uczestnicy w trakcie podsumowania stażu

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron