Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Pomaganie Ziemii - sprzątanie lasu w Wasilkowie

Podopieczni Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie włączyli się w realizację inicjatywy pod hasłem „Pomagamy ziemi”, w ramach Rady Młodzieży.

Wyposażeni w worki na śmieci i rękawice zbierali śmieci w pobliskim lesie wskutek czego zebrano kilka pełnych worków. Najważniejsze, że dzięki akcji młodzież mogła doświadczyć, jak wiele wysiłku wymaga posprzątanie niefrasobliwie porzuconych odpadów.

Celem inicjatywy jest ochrona środowiska naturalnego, ograniczanie zanieczyszczeń poprzez zachęcenie do segregacji śmieci i dbania o czystość okolicznych lasów i terenów zielonych. W trakcie sprzątania lasu młodzież miała okazję pogłębić swoją wiedzę ekologiczną, a przeprowadzenie tak szczytnej inicjatywy w swoim środowisku lokalnym pozwoliło młodzieży poczuć osobistą satysfakcję z przeprowadzenia pożytecznych działań dla otaczającej przyrody.

Nieczystości są nie tylko problemem estetycznym, pogarszającym warunki wypoczynku w lesie, są też śmiertelną pułapką dla małych zwierząt. Porzucone butelki, puszki czy kartony po napojach często pełne są martwych chrząszczy, małych ssaków płazów i gadów, które zwabione zapachem wpadają do nich i nie są w stanie się już wydostać. Opakowania po środkach chemicznych, urządzenia elektroniczne i elementy samochodów są źródłem substancji zanieczyszczających glebę i wodę.

Uczestnicy biorący udział w akcji sprzątania lasu mieli ogromną satysfakcję z porządkowania terenów zielonych. Dzięki zielonym inicjatywom kształtują się postawy proekologiczne oraz szacunek do otaczającej nas wszystkich przyrody.

 

Autor tekstu i zdjęć: Barbara Czajkowska, uczestnik OSiW -  st. wychowawca OSiW w Wasilkowie

 

Zdjęcia nr 1-2:  Uczestnicy w trakcie sprzątania lasu

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron