Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy

W związku z sytuacją wojny u naszych wschodnich sąsiadów, pracownicy MCK w Mysłakowicach rozpoczęli pracę z uchodźcami.

Realizując misję instytucji OHP, sformułowano najważniejsze wyzwania dotyczące pomocy
w usamodzielnianiu się uchodźców na terenie Polski. Wszystkie działania dedykowane obywatelom Ukrainy dostosowano do ich najpilniejszych potrzeb.

Po rozmowach  do najważniejszych obszarów zaliczono pomoc w usamodzielnianiu się znalezieniu pracy i integrację kulturową.  W pierwszej turze opieką zostało objętych 66 osób - matek z dziećmi.

Pracownicy MCK w Mysłakowicach i CEiPM w Jeleniej Górze, zorganizowali pomoc w formie zabezpieczenia  potrzeb odzieżowych i bytowych. Następnie podjęto również rozmowy
z pracodawcami i partnerami społecznymi, które zaowocowały pomocą w nauce języka polskiego, pokonywaniu różnic kulturowych i organizacji czasu wolnego jako formy wsparcia psychologicznego.

Podczas spotkań z pośrednikiem pracy i doradcą zawodowym zweryfikowano kompetencje zawodowe i  językowe uchodźców.  Rozmowy z pracodawcami zaowocowały pierwszymi sukcesami.

Zrealizowaliśmy już pierwsze zatrudnienia. Kolejne osoby są kierowane do pracodawców, a wstępne rozmowy wskazują na możliwość szybkiego zatrudnienia dużej ilości osób.

 

Autor tekstu:  Lucjan Danielewicz – pośrednik pracy MCK Mysłakowice

Autor zdjęcia: Katarzyna Szatanik – Wontorczyk – doradca zawodowy

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron