Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Postaw na rozwój – ferie w Młodzieżowym Centrum Kariery w Stalowej Woli

Pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Stalowej Woli przygotowali bogatą ofertę na ten czas, zarówno dla młodzieży stalowowolskiego 9-17 Hufca Pracy jak również klientów zewnętrznych.

Ferie to czas na odpoczynek oraz rozwijanie własnych zainteresowań, to również szansa na ciekawe spotkania i inspirujące rozmowy.

W pierwszym tygodniu ferii pośrednik pracy zorganizował giełdę pracy na stanowisko pracownik utrzymania czystości z przedstawicielem firmy Skarem Sp. z o.o. w Stalowej Woli. Osoby zainteresowane pracą uzyskały informację dotyczące działalności firmy, warunków zatrudnienia oraz zakresu wykonywanych obowiązków. W trakcie giełdy przeprowadzono rozmowy kwalifikacyjne, dzięki którym pracodawca poznał bliżej kandydatów, jak również dokonał wyboru potencjalnych pracowników.

W kolejnych dniach ferii zostały przeprowadzone warsztaty dla uczestników stalowowolskiego hufca pracy pt. „ABC poszukiwania pracy – baza ofert pracy krótkoterminowej”. Młodzież wskazała, co ich motywuje do podjęcia pracy, w jakich branżach mogą szukać zatrudnienia krótkoterminowego oraz na co należy uważać podejmując pracę dorywczą.

„Komunikacja interpersonalna w procesie poszukiwania pracy” to temat, który został zrealizowany w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Gorzycach. Podczas spotkania omówiono, czym jest komunikacja werbalna i niewerbalna, kanały komunikacji oraz bariery występujące w jej procesie. Ponadto zwrócono uwagę na elementy rozmowy kwalifikacyjnej, najczęściej zadawane pytania i trafne odpowiedzi. Chętni uczestnicy odegrali krótkie scenki, w których zwrócili uwagę aby w rozmowie była spójność komunikatu werbalnego i niewerbalnego.

Ferie to dobry czas do poznania własnych mocnych cech charakteru, wartości, które mogą być punktem wyjścia do dobrze wybranego środowiska pracy. Doradca zawodowy przeprowadził indywidualne spotkania z uczestnikami 9-17 HP z wykorzystaniem „Karty Wyboru PROFESKI”, które w naturalny sposób angażują młodego człowieka do ciągłego samorozwoju.

Wszystkie podjęte inicjatywy cieszyły się dużym zainteresowaniem, zarówno ze strony uczestników stalowowolskiego hufca pracy, jak też klientów zewnętrznych.

 

Autorki tekstu i zdjęć: Justyna Haliniak – doradca zawodowy, MCK w Stalowej Woli, Kinga Szczęch – pośrednik pracy, MCK Stalowa Wola

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron