Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Projekt EURES GO FURTHER! – zajęcia w Augustowie

Projekt „EURES GO FURTHER - Krok dalej niż inni” to autorski projekt doradców EURES z pięciu wojewódzkich komend Ochotniczych Hufców Pracy: Podlaskiej, Kujawsko-Pomorskiej, Łódzkiej, Małopolskiej oraz Śląskiej promujący mobilność.

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy na temat sieci EURES osób z ograniczonym dostępem do usług sieci EURES, a więc mieszkańców terenów wiejskich i małych miast oraz przekazanie informacji na temat aktualnej sytuacji na europejskim rynku pracy.
 

W ramach projektu doradca EURES z Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku Agnieszka Kruszewska przeprowadziła w Augustowie zajęcia informacyjne dla młodzieży w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w dniu 19 maja 2023 roku. Młodzież dowiedziała się w jaki sposób poszukiwać pracy na unijnym rynku pracy, jakie są możliwości wsparcia przy procesie rekrutacji. Uczestnicy spotkania zostali poinformowani o aktualnej sytuacji na europejskim rynku pracy oraz uzyskali informacje dotyczące zatrudniania za granicą i formalnościami z tym związanymi. Młodzi ludzie poznali Portal Mobilności Zawodowej EURES i jego funkcjonalność, aktualne oferty pracy stałej i sezonowej za granicą w ramach sieci EURES. Przedstawiono też Centralną Bazę Ofert Pracy – narzędzie, które pomaga znaleźć odpowiednią ofertę pracy, zgodną z profilem kandydata.
 
Poruszony został niezwykle ważny temat bezpieczeństwa przy wyjazdach zagranicznych. Doradca EURES poinformował o odpowiednim przygotowaniu się do takiego wyjazdu, np. o wyrobieniu Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego – EKUZ, który jest dokumentem unijnym potwierdzającym prawo do bezpłatnego leczenia w każdym zagranicznym państwie UE lub EFTA. Zachęcił również do zgłaszania wyjazdów w systemie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz” oraz do korzystania z aplikacji „Safe”. Oba narzędzia w znacznym stopniu zwiększają bezpieczeństwo osób wyjeżdzających za granicę.

 

Młodzież otrzymała materiały informacyjno-promocyjne dotyczące sieci EURES i bezpiecznych wyjazdów za granicę. Po zajęciach odbyły się konsultacje indywidualne z doradcą EURES, które cieszyły się dużym zainteresowaniem.

                  

Autor tekstu:  Agnieszka Kruszewska – doradca EURES w PWK OHP w Białymstoku

Autor zdjęć: Ilona Szamatowicz – pośrednik pracy w MCK w Augustowie

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron