Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Projekt „Razem młodzi przyjaciele” już za nami

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu został zrealizowany projekt Europejskiego Korpusu Solidarności pn. „Razem, młodzi przyjaciele!”. Jego głównym celem był rozwój wiedzy i kompetencji młodzieży, włączenie społeczne oraz promocja idei solidarności.

W projekcie wzięła udział młodzież z różnych środowisk, wychowankowie 9-15 Hufca Pracy w Tarnobrzegu, wychowankowie Domu Dziecka, młodzież z tarnobrzeskich szkół średnich oraz grupa młodzieży z Ukrainy, która uczy się w Tarnobrzegu.

Główne działania projektowe to warsztaty fotograficzne prowadzone przez profesjonalnego fotografa, który przekazując swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe zapoznał młodzież z fotografią studyjną. Uczestnicy pracowali z profesjonalną fotomodelką oraz brali udział w sesji plenerowej. W rezultacie powstały niezwykłe zdjęcia krajobrazowe Tarnobrzega i okolic, które zostały zaprezentowane podczas wystawy fotograficznej.

Poprzez uczestnictwo w projekcie młodzież nie tylko rozwijała swoje zainteresowania i predyspozycje zawodowe, ale również brała udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących  procederu niewolniczej pracy i przeciwdziałania wszelkim formom handlu ludźmi, aktywnie uczestniczyła w zajęciach dotyczących bezpieczeństwa w sieci i zapobiegania cyberprzemocy oraz wzięła udział w warsztatach rozwijających kompetencje wolontariuszy w celu organizowania i wspierania lokalnych inicjatyw społecznych. Młode osoby włączyły się także w działalność wolontariacką i obecnie aktywnie działają w Tarnobrzeskim Centrum Wolontariatu.

Na zakończenie projektu, 1 czerwca na Placu Bartosza Głowackiego odbyła się wystawa fotograficzna prac uczestników projektu połączona z akcją charytatywną na rzecz Domu Dziecka w Tarnobrzegu, która cieszyła się dużym zainteresowaniem. Do licytacji przystąpił m.in. Prezydent Miasta Tarnobrzega, tarnobrzeski radny oraz dyrektor CEiPM w Tarnobrzegu.

 

Projekt jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

 

Autor tekstu i zdjęć: Anna Wiącek-Siek specjalista ds. programów Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnobrzegu.

 

Zdjęcia nr 1-6: Projekt "Razem młodzi przyjaciele"

 

 

 

 

 

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron