Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Przed wyjazdem na staże zawodowe do Niemiec

Uczestnicy OHP z Hufca Pracy w Suwałkach, Kolna oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie szykują się do wyjazdu na staż zawodowy do Niemiec.

Staż odbędzie się w ramach projektu „Zagraniczne staże zawodowe - młodzi kucharze, murarze i mechanicy gotowi na standardy europejskie” planowany w okresie 27.06 – 10.07.2021 r. Projekt realizowany jest ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+, sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Przed wyjazdem należało dopiąć sporo kwestii organizacyjnych. Spotkania przygotowawcze do wyjazdu prowadziła koordynator projektu Dorota Pikos. Młodzież otrzymała m.in. odzież ochronną, słowniczki tematyczne w języku niemieckim, drobne artykuły biurowe, kieszonkowe oraz cały pakiet dokumentów do raportowania przebiegu stażu.

Spotkanie zostało urozmaicone prezentacją multimedialną z poprzednich wyjazdów na staże.

W trakcie spotkania położony został szczególny nacisk na kwestie organizacyjne i  zasady związane z reżimem sanitarnym, by zmaksymalizować bezpieczeństwo młodzieży.

Najważniejszym jest, by uczestnicy zdobyli nowe umiejętności, kwalifikacje i efektywnie spędzili 2 tygodnie w innej kulturze mimo obowiązujących obostrzeń związanych z pandemią COVID.

 

Autor tekstu: Jolanta Faszcza –  Komendant Hufca
Autor zdjęć:  Robert Maciejewski – st. wychowawca

 

Zdjęcie nr 1: Spotkanie organizacyjne


Widok zawartości stron Widok zawartości stron