Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Realizacja kursu zawodowego „Profesjonalny sprzedawca z modułem wizażu”

W dniach 21.06.2021 – 05.07.2021 r. młodzież z Hufca Pracy w Białymstoku oraz Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie realizuje kurs zawodowy „Profesjonalny sprzedawca z modułem wizażu”.

Organizatorem szkolenia jest Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku.

Kurs adresowany jest w szczególności do pełnoletnich uczestników i absolwentów Ochotniczych Hufców Pracy. Jego realizacja ma pomóc młodym ludziom nabyć oraz rozszerzyć kwalifikacje zawodowe odpowiadające realiom dzisiejszego rynku pracy, a w końcowym efekcie przyczynić się do znalezienia zatrudnienia.

Podczas szkolenia uczestnicy poznają między innymi zasady profesjonalnej obsługi klienta,  formy i techniki sprzedaży, nauczą się obsługiwać kasę fiskalną i terminale płatnicze. Kurs wzbogacony został również o elementy wizażu i autoprezentacji.  

Ponadto w trakcie trwania zajęć młodzież jest ubezpieczona od następstw nieszczęśliwych wypadków, uzyska dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia oraz korzysta z wyżywienia. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabyte umiejętności.

 

Autor tekstu: Joanna M. Poskrobko, sp. ds. rozwoju zawodowego

Autor zdjęć: Joanna M. Poskrobko, sp. ds. rozwoju zawodowego

 

Zdjęcie nr 1, 2: Młodzież podczas realizacji kursu zawodowego „Profesjonalny sprzedawca z modułem wizażu”

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron