Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Realizacja programów w HP 1-47 Wrocław

W Hufcu Pracy 1-47 we Wrocławiu realizowane są programy: edukacyjno-profilaktyczny „Wiem, więc jestem bezpieczny” i konkurs wiedzy o bezpieczeństwie „ Razem bezpieczniej” oraz program adaptacyjno - wychowawczy pt. „Witamy w OHP”.

Udział w programach ma na celu uświadomienie młodzieży zagrożeń na jakie mogą być narażeni w życiu codziennym i kontaktach społecznych, a także pomoc w odnalezieniu się w nowym środowisku szkolnym i podczas odbywania zajęć przygotowania zawodowego.

W dniu 12 października 2021 r. w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Szkole Podstawowej dla Dorosłych we Wrocławiu odbyło się spotkanie z przedstawicielem Komisariatu Policji Rakowiec we Wrocławiu mł. aspirantem Maciejem Gajdowskim.


Podczas spotkania młodzieży przybliżone zostały zagadnienia związane z pracą policji, prewencji kryminalnej, bezpieczeństwa czyli zagrożeń na jakie mogą być narażeni w codziennym życiu (zachowania ryzykowne i bezpieczne) oraz cyberprzemocy - przemocy rówieśniczej z użyciem nowych technologii.

Funkcjonariusz Policji przybliżył także tematykę bezpieczeństwa w drodze do szkoły oraz zapobiegania agresji i przemocy wśród młodzieży, omówione zostały skutki prawne zachowań problemowych (przestępstwo, demoralizacja).

Spotkanie miało formę prelekcji, pogadanki, dzięki której uczestnicy programów pozyskali wiedzę na temat bezpieczeństwa, prawidłowego korzystania z internatu oraz odpowiedzialności karnej.

Najaktywniejsi uczestnicy zostali zaproszeni do udziału w konkursie wiedzy o bezpieczeństwie pt. „Razem bezpieczniej”.

 

Autor tekstu: Małgorzata Podgórska, Komendant 1-47 HP Wrocław

Autor zdjęcia: Andrzej Lichosik, wychowawca 1-47 HP Wrocław

 

 


Widok zawartości stron Widok zawartości stron