Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Refundacja wynagrodzeń młodocianych pracowników w Suwałkach

Mimo ograniczeń wprowadzonych w związku z trzecią falą wirusa Covid – 19, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Suwałkach na bieżąco realizuje zadania z zakresu refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników i składek na ubezpieczenia społeczne.

Pracodawcy zatrudniający młodocianych pracowników spełniający odpowiednie wymagania mogą wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń a ci pracodawcy, którzy mają już podpisaną umowę o refundację mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów na refundację.

Centrum współpracuje z Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach i Augustowie jak również z indywidualnymi pracodawcami. Współpraca ta przebiega pomyślnie, wszystkie wątpliwości są rozwiązywane na bieżąco, dzięki czemu wypłata refundacji pracodawcom przebiega bez problemów.

 

Autor tekstu: Anna Maziewska – spec. ds. programów

Autor zdjęcia: Monika Kolenkiewicz – doradca zawodowy

 

Zdjęcie nr 1: Konsultacja z pracodawcą, który składa wniosek o zwrot poniesionych kosztów na refundację.


Widok zawartości stron Widok zawartości stron